Tài liệu môn Hóa Lâm Mạnh Cường

Trang tập hợp một số tài liệu môn Hóa của thầy Lâm Mạnh Cường. Các em học sinh có thể download miễn phí. Thầy cô cần chuyển giao file word tài liệu môn Hóa vui lòng nhắn tin facebook Lâm Mạnh Cường hoặc Zalo 0936975145.

Tài liệu môn Hóa lớp 12

1. Sách giáo khoa Hóa 12 cơ bản (Bộ GDĐT)

2. Tổng hợp 20 đề thi HKI môn Hóa của các trường TPHCM năm 2020 (các trường không chuyên)

3. Đề thi Tham khảo Tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa (Bộ GDĐT)

4. Tổng hợp 160 câu trong 4 mã đề thi chính thức Tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa (Bộ GDĐT)

5. Đề thi Tham khảo Tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Hóa (Bộ GDĐT)

6. Tổng hợp 160 câu trong 4 mã đề thi chính thức Tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Hóa (Bộ GDĐT)

7. Tổng hợp câu hỏi môn Hóa trong đề thi mẫu ĐGNL năm 2018-2019-2020-2021-2022 (ĐHQG-HCM)

8. Đề thi HSG Hóa 12 cấp thành phố năm 2021 (Sở GDĐT TPHCM)

9. Đề thi Tham khảo Tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Hóa (Bộ GDĐT)

10. Đề thi HSG Hóa 12 cấp thành phố năm 2021 (Sở GDĐT Hà Nội)

11. Tổng hợp 160 câu trong 4 mã đề thi chính thức Tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Hóa (Bộ GDĐT)

12. Đề thi Tham khảo Tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Hóa (Bộ GDĐT)

13. Tổng hợp 160 câu trong 4 mã đề thi chính thức Tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Hóa (Bộ GDĐT)

Tài liệu môn Hóa lớp 11

1. Sách giáo khoa Hóa 11 cơ bản (Bộ GDĐT)

2. Ôn tập chủ đề Phân bón Hóa học

Tài liệu môn Hóa lớp 10

1. Sách giáo khoa Hóa 10 (Chân trời sáng tạo)

2. Sách giáo khoa Hóa 10 (Cánh diều)

3. Sách giáo khoa Hóa 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Tài liệu môn Hóa THCS