Tài liệu môn Hóa Lâm Mạnh Cường

Trang tập hợp một số tài liệu môn Hóa của thầy Lâm Mạnh Cường.
Thầy cô cần chuyển giao file word tài liệu môn Hóa vui lòng nhắn tin facebook Lâm Mạnh Cường hoặc Zalo 0936975145.

Tài liệu môn Hóa lớp 12

[GK1A] Kiểm tra Hóa 12 giữa HK1PDFVideo
[CK1A] Kiểm tra Hóa 12 cuối HK1PDFVideo
[GK2A] Kiểm tra Hóa 12 giữa HK2PDFVideo
[CK2A] Kiểm tra Hóa 12 cuối HK2PDFVideo

Tài liệu môn Hóa lớp 11

[GK1A] Kiểm tra Hóa 11 giữa HK1PDFVideo
[CK1A] Kiểm tra Hóa 11 cuối HK1PDFVideo
[GK2A] Kiểm tra Hóa 11 giữa HK2PDFVideo
[CK2A] Kiểm tra Hóa 11 cuối HK2PDFVideo

Tài liệu môn Hóa lớp 10

[GK1A] Kiểm tra Hóa 10 giữa HK1PDFVideo
[CK1A] Kiểm tra Hóa 10 cuối HK1PDFVideo
[GK2A] Kiểm tra Hóa 10 giữa HK2PDFVideo
[CK2A] Kiểm tra Hóa 10 cuối HK2PDFVideo