Học phí lớp Hóa Lâm Mạnh Cường

Hình thức học
Học phí
Nội dung học
Nơi học
Lớp học offline
Từ 10 đến 50 hs
600k đ/tháng
Mỗi tuần 3 giờ
Hóa 10-11-12
Luyện thi Tốt nghiệp
Luyện thi ĐGNL-HCM
Quận 5, TPHCM
Thủ Đức, TPHCM
Khóa học online
Bài giảng video
500k-900k đ/khóa
Đến hết năm học
Hóa 10-11-12
Luyện thi Tốt nghiệp
Luyện thi ĐGNL-HCM
Luyện thi HSG
Hóa đại cương ĐH
Hóa hữu cơ ĐH
Website
tuhochoa.vn
Học kèm offline
Không quá 3 hs
500k-700k đ/giờ
Tùy số lượng hs
Luyện thi chuyên Hóa
Hóa 10-11-12
Luyện thi Tốt nghiệp
Luyện thi ĐGNL-HCM
Luyện thi HSG
Luyện thi SAT, PA
Hóa đại cương ĐH
Hóa hữu cơ ĐH
Các quận
trung tâm TPHCM
Học kèm online
Chỉ kèm 1 hs
400k đ/giờ
Luyện thi chuyên Hóa
Hóa 10-11-12
Luyện thi Tốt nghiệp
Luyện thi ĐGNL-HCM
Luyện thi HSG
Luyện thi SAT, PA
Hóa đại cương ĐH
Hóa hữu cơ ĐH
Zoom
GoogleMeet

Quý phụ huynh/học sinh có thể đóng trực tiếp ở lớp hoặc chuyển khoản vào tài khoản sau:

💳 Techcombank (Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam):
● Chủ tài khoản: Lương Mạnh Cầm
● Số tài khoản: 3825101998
● Chi nhánh: Quận 5, TPHCM
Nội dung chuyển khoản là: [Họ và tên học sinh] + [Học phí tháng].