lammanhcuong.vn

Website Lớp luyện thi Hóa
thầy Lâm Mạnh Cường tại Quận 5 TPHCM

Lam-Manh-Cuong-2024

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024 còn

ngày
giờ
phút
giây

Một số hình ảnh về lớp

Lớp Hóa thầy Lâm Mạnh Cường tại Quận 5 TPHCM khóa 2024
Lớp Hóa thầy Lâm Mạnh Cường tại Quận 5 TPHCM khóa 2024
Lớp luyện thi Hóa Quận 5 Thầy Lâm Mạnh Cường khóa 2024
Lớp luyện thi Hóa Quận 5 Thầy Lâm Mạnh Cường khóa 2024
Kiểm tra định kỳ lớp luyện thi Hóa Thủ Đức khóa 2024
Kiểm tra định kỳ lớp luyện thi Hóa Thủ Đức khóa 2024
Buổi học cuối lớp học thêm Hóa Thủ Đức khóa 2023
Buổi học cuối lớp học thêm Hóa Quận 5 TPHCM khóa 2023
Buổi học cuối lớp học thêm Hóa Quận 5 khóa 2023
Phát sách lớp học thêm Hóa Thủ Đức khóa 2023
Phát sách lớp Hóa Quận 5 khóa 2023
Phát sách lớp học thêm Hóa Quận 5 khóa 2023
Luyện đề canh giờ lớp Hóa Q5 Hồ Chí Minh
Luyện đề lớp Hóa Quận 5 TPHCM khóa 2022
Buổi học cuối lớp học thêm hóa Thủ Đức TPHCM khóa 2022
Buổi học cuối lớp Hóa Thủ Đức TPHCM khóa 2022 thầy Lâm Mạnh Cường
Lớp Hóa Thủ Đức TPHCM khóa 2021
Ôn thi học sinh giỏi TPHCM lớp Hóa Thủ Đức khóa 2021
Lớp Hóa Quận 5 TPHCM khóa 2021
Luyện đề lớp Hóa Quận 5 TPHCM khóa 2021
Lớp Hóa Thủ Đức TPHCM khóa 2020
Lớp Hóa Thủ Đức TPHCM khóa 2020
Lớp Hóa Thủ Đức TPHCM khóa 2019 và thầy Lâm Mạnh Cường
Buổi học cuối lớp Hóa Thủ Đức TPHCM khóa 2019 và thầy Lâm Mạnh Cường
Học thêm lớp Hóa Thủ Đức TPHCM khóa 2018
Học thêm lớp hóa Thủ Đức TPHCM khóa 2018

Một số hình ảnh về thầy

Thầy Lâm Mạnh Cường
Dạy luyện thi Hóa offline tại TPHCM và online tại tuhochoa.vn từ năm 2017
Lâm Mạnh Cường sách este cacbohidrat
Xuất bản sách luyện thi Hóa tại NXB ĐHQG Hà Nội (2020)
Tốt nghiệp ngành Hóa học (hệ tài năng)
Tốt nghiệp ngành Hóa học (hệ tài năng) trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHCM (2016-2020)
Lâm Mạnh Cường BeeClass
Thành lập nhóm Hóa Học BeeClass với hơn 60.000 thành viên trên cả nước (2016-2019)
Lâm Mạnh Cường sách este
Xuất bản sách luyện thi Hóa tại NXB Tổng hợp TPHCM (2016)
Lâm Mạnh Cường ngành Hóa học
Thủ khoa khối B trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHCM (2016-2020)
Lâm Mạnh Cường THPT
Thủ khoa chuyên Hóa trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long (2013-2016)